Ekon:
Jak to funguje

Velikost tahu komína roste přímo úměrně s jeho výškou a teplotou spalin, přitom teplota spalin závisí také na tahu komína. Komínová hlavice EKON svou konstrukcí zlepšuje tah komína a působí i jako ochranný prvek komínového tělesa a především jeho hlavy. Zvýšením tahu dochází ke zdokonalení průběhu hoření a zvýšená teplota spalin opět zvyšuje tah komínu.


U komína osazeného komínovou hlavicí nedojde v případě horizontálně proudícího vzduchu (větru) kolem komínového tělesa a komínové hlavy ke zvíření spalin, případně přerušení spalinového (kouřového) sloupce. Umístěním komínové hlavice EKON na komínové těleso je proudící vzduch nucený pronikat řadami otvorů (okénky) v plášti a vlivem speciálního tvaru okének obtékat vnitřní rouru vertikálním směrem vzhůru a při výstupu z hlavice tak zvyšuje tah komínu.


Tuto funkci ještě umocňuje tvar stříšky a kruhový prstenec s křidélky, který usměrňuje proud vzduchu a zabraňuje tak srážení spalin do komínového tělesa. Zároveň je tento proudící vzduch, společně se spalinami, při výstupu z hlavice usměrněn a rovnoměrně rozptýlen do ovzduší, vlivem kuželovitého tvaru stříšky.

Provedení stříšky omezuje úlet pevných částic spalování a zároveň zabraňuje zatékání dešťové vody do komínového průduchu.
Nahoru