Englishenglish version
14x pro Ekon
 1. Zlepšení tahu komínu.
 2. Zkvalitnění průběhu hoření.
 3. Stabilizace průběhu hoření všech druhů paliv.
 4. Omezení emisí a úletu pevných částic spalin do ovzduší.
 5. Prodloužení životnosti komínu.
 6. Vhodná pro všechny typy komínů, kamen, kotlů a stejně poslouží i pro různé typy ventilačních zařízení.
 7. Snižuje působení větru na tah komínu a zhášení tzv. věčného plamínku u plynových karem a kotlů.
 8. Velmi výrazně omezuje působení vnějších vlivů na tah komínu.
 9. Má jednoduché konstrukční řešení.
 10. Rychlá a jednoduchá montáž je velkou předností, jelikož si ní podle návodu poradí každý.
 11. V případě vhodné úpravy hlavy komínu a správné montáže komínové hlavice je zaručena vysoká stabilita systému.
 12. Hlavice neobsahuje žádné volně pohyblivé prvky, které by se mohly snadno poškodit.
 13. Omezuje erozivní působení vody komínových systémů.
 14. Při změně druhu paliva není nutná výměna komínové hlavice.
Funkce
Velikost tahu komína roste přímo úměrně s jeho výškou a teplotou spalin, přitom teplota spalin závisí také na tahu komína. Komínová hlavice EKON svou konstrukcí zlepšuje tah komína a působí i jako ochranný prvek komínového tělesa a především jeho hlavy. Zvýšením tahu dochází ke zdokonalení průběhu hoření a zvýšená teplota spalin opět zvyšuje tah komínu.


U komína osazeného komínovou hlavicí nedojde v případě horizontálně proudícího vzduchu (větru) kolem komínového tělesa a komínové hlavy ke zvíření spalin, případně přerušení spalinového (kouřového) sloupce. Umístěním komínové hlavice EKON na komínové těleso je proudící vzduch nucený pronikat řadami otvorů (okénky) v plášti a vlivem speciálního tvaru okének obtékat vnitřní rouru vertikálním směrem vzhůru a při výstupu z hlavice tak zvyšuje tah komínu.
Tuto funkci ještě umocňuje tvar stříšky a kruhový prstenec s křidélky, který usměrňuje proud vzduchu a zabraňuje tak srážení spalin do komínového tělesa. Zároveň je tento proudící vzduch, společně se spalinami, při výstupu z hlavice usměrněn a rovnoměrně rozptýlen do ovzduší, vlivem kuželovitého tvaru stříšky.

Provedení stříšky omezuje úlet pevných částic spalování a zároveň zabraňuje zatékání dešťové vody do komínového průduchu.
Úvodní stránka
 

Copyright © 2019  ·  JIHOKOV VD  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák - Váš osobní Webmaster:  webmaster.robertsedlak.cz